Yüksek verim ve kaliteli ürün için toprak analizi yaptırarak gübreleme yapınız. Tariş AR-GE Müdürlüğümüzde toprak, bitki ve su analizleri yapılmaktadır. Her bir ürün için AR-GE Müdürlüğümüzden gübreleme tavsiyesi alabilirsiniz.

İletişim : OLCAY UTKU YILDIZ   Tel: 0(232) 388 66 04


AR-GE HAKKINDA

AR-GE Müdürlüğü Birliklerimiz ürünlerinin veriminin artırılması, kalitelerinin yükseltilmesi, insan sağlığına uygun ve pazar değeri yüksek ürün elde edilmesi amacıyla 1985 yılında kurulmuştur.

AR-GE Müdürlüğünün işlevi TARİŞ'in etkinlik alanına giren ürünlerde kalite ve verimini artırmak, TARİŞ mamul ürünlerinin kalite güvencesini sağlamak amacıyla üretici bilinçlendirilmesi de dahil olmak üzere tarımsal, teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sosyolojik temelde araştırmalar yapmaktır.

Kuruluş aşamasından itibaren TARİŞ'in iştigal konusuna giren ürünlerde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla ve ürünlerin gerek üretim gerek işleme ve satışı sırasında yaşanan problemlerin çözümüne yönelik olarak çok sayıda araştırma projeleri yürütülmüştür.


VERİMLİLİK BİRİMİ

Üreticilerimizin bilinçlendirilerek doğru ve dengeli gübre kullanımlarının sağlanması, çevrenin korunması amacı ile kurulmuştur.

Bünyemizde bulunan TOPRAK-BİTKİ-SU ANALİZ LABORATUVAR'ları ile TARİŞ üreticisi doğru ve dengeli gübre kullanımı konusunda bilgilendirilmektedir. Bunun için bu birimimizde üretici tarla, bağ-bahçesinden alınan toprak, bitki ve su örnekleri analiz edilmekte, analiz sonuçları uzmanlarımız tarafından değerlendirilmekte ve gübre reçeteleri hazırlanmaktadır.


BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE KORUMA BİRİMİ

Bitki yetiştiriciliği ile ilgili problemlerin nedenlerini araştırmak, çözümlerini bulmak, çeşit-verim, deneme-demonstrasyon çalışmaları yapmak amaçlarına yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır.

Verim ve kalite kayıplarının önlenmesinde, hastalık ve zararlılara karşı uygulanacak yeni yöntemlerin bulunması, üretici koşullarında uygulanmasının sağlanması, bitki korumanın işlevleri arasındadır.


KALİTE KONTROL BİRİMİ

Günümüz rekabet koşullarında sadece mal üretip satmak, yeterli olmamaktadır. Dünyadaki tüm teknolojik gelişmelere paralel olarak gıda teknolojiside gelişim göstermektedir. Ülkelerin gıda maddelerinde, kabul ettiği ağır metal, toksin, katkı maddesi, pestisit ve bunun gibi limitler giderek düşürülmektedir. Bu nedenle Tariş ortaklarının ürünlerinin dünya pazarlarındaki gerçek yerlerini bulmaları amacıyla, AR-GE Müdürlüğü laboratuvarlarında ürünler tarladan tüketiciye kadar olan tüm safhalarda kontrol edilmektedir.

Zirai ilaçlar uygun doz ve zamanda kulanılmadığında hem kendi kalıntıları hem de içerdikleri ağır metaller ile insan sağlığını tehdit etmektedir. Dünya bu konuda gittikçe daha titiz davranmakta ve gıdalarda zirai ilaç ve ağır metal kalıntı limitleri her geçen gün düşürülmektedir. Bu durumda ürünlerin kontrolü zorunlu olmaktadır. Müdürlüğümüzde kurulan kalıntı laboratuvarında, yine uzman kişilerce işletmelerimiz tarafından üretilen ürünlerde gerekli kalıntı analizleri yapılmaktadır.


EĞİTİM BİRİMİ

Üretici Eğitimi

Her yıl kuruluşumuzda toprak alma, rekolte, maliyet, hastalık ve zararlı yoğunluk tespit çalışmaları sırasında üreticilerimize tarla ve kahve sohbetlerinin yanı sıra seminer, broşür ve çiftçi mektupları ve ayrıca gerek bölgesel gerek ulusal radyo ve TV programlarına konuk olarak bulunmak suretiyle zirai konularda bilgiler verilir.


Kooperatif Ziraat Mühendisleri Eğitimi

AR-GE Müdürlüğü teknik elemanları ile Kooperatif Bölgelerindeki ziraat mühendisleri arasında eğitim amaçlı üçer aylık periyotlar halinde toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda üretim yılının değerlendirilmesi, yöresel sorunlar ve çözüm önerileri, yeni biten araştırmaların sonuçlarının iletilmesi ile tarımsal konulardaki yenilikler ele alınmaktadır.